Czemu badania psychologiczne niewiele mówią nam o naturze człowieka?

Jak możemy oceniać zachowanie ludzi skoro badania, na których się opieramy prowadzone są wśród społeczeństwa poddawanego patologicznym czynnikom? Jak możemy nazwać, co jest naturalnym zachowaniem człowieka w środowisku dobrostanu, kiedy badamy ludzi żyjących daleko od warunków, do których człowiek ewoluował przez setki tysięcy lat? Badania z zakresu psychologii istnieją mniej niż 150 lat. Większość z […]